BelastingServiceDienst | Nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2018
21706
post-template-default,single,single-post,postid-21706,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.8.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2018

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2018 naar de Tweede Kamer gezonden. Hierin zijn voorstellen opgenomen met betrekking tot verschillende onderwerpen uit het regeerakkoord.

 

Het gaat dan om fiscale maatregelen die op grond van het regeerakkoord per 1 januari 2018 in werking dienen te treden of die op 1 januari 2018 vast moeten staan om op 1 januari 2019 in werking te kunnen treden. Dit om de noodzakelijke systeemwijzigingen bij de Belastingdienst tijdig te kunnen doorvoeren.

 

Er wordt een aanpassing van de vermogensrendementsheffing in box 3 met ingang van 1 januari 2018 voorgesteld. Het kabinet wil sneller aan te sluiten bij het (gemiddelde) werkelijk rendement door voor het rendement over het spaargedeelte gebruik te maken van meer actuele cijfers. Dat heeft nu budgettaire gevolgen, maar omdat het Centraal bureau verwacht dat de rente in 2020 weer zal stijgen, zal het uiteindelijke effect minimale gevolgen voor de schatkist hebben. Daarnaast wordt voorgesteld om het heffingvrije vermogen te verhogen van € 25.000 naar €30.000 (€60.000 gezamenlijk voor fiscale partners).

 

Verder wordt voorgesteld om de afbouw van de de uitbetaalbaarheid van de algemene heffingskorting uit te breiden naar een afbouw van de uitbetaalbaarheid van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) en arbeidskorting. Dit om werken nog meer lonend te maken en het thuis blijven van de partner minder aantrekkelijk te maken.

 

Het kabinet stelt daarnaast voor de ouderenkorting per 1 januari 2019 met €160 te verhogen en een geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw te introduceren. Nu is het namelijk nog zo dat je bij een verzamelinkomen onder € 36.346 recht hebt op een korting van € 1.418. Boven dit inkomen zakt dit in 1 klap drastisch naar € 72.
Erg zuur voor de ouderen die er maar net boven komen. Met de nieuwe maatregel wordt de korting geleidelijk afgebouwd met 15% van het verzamelinkomen voor zover dit hoger is dan het inkomen waarbij het afbouwtraject start.

 

Verder worden er twee maatregelen in de vennootschapsbelasting voorgesteld. Het gaat daarbij om het terugdraaien van de verlenging van de eerste tariefschijf (van € 200.000 naar € 350.000) zoals opgenomen in het Belastingplan 2017 en het per 1 januari 2018 verhogen van het effectieve tarief van de innovatiebox van 5% naar 7%.

 

Ten slotte stelt het kabinet voor de tabaksaccijns taakstellend te verhogen voor de jaren 2018 tot en met 2021. Dit gebeurt vanaf 1 april 2018 in plaats van 1 januari, omdat zowel de Belastingdienst als het bedrijfsleven een invoeringstermijn nodig hebben van ongeveer 3 maanden, onder andere in verband met het drukken van nieuwe accijnszegels.

Geen reactie

Reageer

Deze website gebruikt Cookies (lees hier meer) om jou de beste gebruikerservaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer' te klikken.